OSP Chrostkowo Ochotnicza Straż Pożarna Chrostkowo

Zarząd Osp Chrostkowo

Zarząd OSP w Chrostkowie:

Prezes-Aleksander Chudowolski
Wiceprezes-Józef Romanowski
Naczelnik-Krzysztof Zdrojewski
Zastępca Naczelnika/Gospodarz-Edmund Grzywiński
Sekretarz-Tomasz Borkowski
Skarbnik/Kronikarz-Ewa Grzywińska
Członek Zarządu-Maria Szymborska