OSP Chrostkowo Ochotnicza Straż Pożarna Chrostkowo


OSP CHROSTKOWO

Rok założenia : 1926

Liczba członków : 38

Historia:

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Chrostkowie została założona w 1926 roku z inicjatywy Mieczysława Święcickiego mieszkańca Nowej Wsi. Wyposażenie straży było dość skromne. Składało się z ręcznej sikawki, drabiny i wiader. 13 października 1935 roku odbyły się w Chrostkowie pierwsze zawody ćwiczebne ochotniczych straży pożarnych, w których brały udział straże z: Chrostkowa, Stalmierza, Zbójna i Rojewa. Miejsce pierwsze zajęła OSP Chrostkowo. W 1936 roku wybudowano drewnianą remizę, dnia 13 września 1936r. nastąpiło otwarcie remizy i poświęcenie sztandaru ufundowanego przez miejscowe społeczeństwo. Poświęcenia sztandaru dokonał ówczesny biskup płocki Julian Nowowiejski. W latach 1939-1945 działalność OSP została zawieszona. Po wyzwoleniu wznowiła swoją działalność. Straż była wówczas wyposażona w pozostałą po Niemcach motopompę, dwukołową przyczepę do motopompy, węże strażackie, hełmy, pasy oraz drobniejszy sprzęt strażacki. W latach 1968-1971 wybudowano nowy garaż, oraz uruchomiono świetlicę, zakupiono nowy samochód typu- beczkowóz, telewizor i nowe mundury dla strażaków. W roku 1993 OSP Chrostkowo otrzymało nowy wóz bojowy. W 1996 roku jednostka obchodziła jubileusz 70-lecia powstania jednostki OSP Chrostkowo.

REMIZA:

W 1957 roku przebudowano remizę z drewnianej na murowaną, odbudowano także garaż. Nastąpiła wymiana samochodu, kupiono drugą motopompę. W tym tez roku oddano do użytku wieże zaopatrzoną w syrenę elektryczną.

DZIAŁALNOŚĆ:

Od 2005 roku jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dawniej posiadaliśmy STARA 26  od roku 2012 zastąpił go  nowy wóz gaśniczy MAN TGM.13.290 oraz samochód osobowy NISSAN PATROL. Od roku 2017 posiadamy również inveco daily. Jednostka odnosiła i odnosi bardzo liczne sukcesy w zawodach sportowo-pożarniczych.

Najcześciej czytane na naszej stronie